Sinds 1 januari 2014 worden de kosten voor het informeren over uw medicijnen en het gebruik ervan anders in rekening gebracht.

Eerste uitgiftegesprek

Als u een medicijn voor het eerst ontvangt dan krijgt u van de apotheek informatie over dat medicijn. Het eerste uitgiftegesprek is om u te informeren over de werking van het medicijn en het juiste gebruik ervan, in combinatie met eventuele andere medicijnen die u gebruikt. U ontvangt de informatie van de apotheker of de apothekersassistente. Deze uitleg wordt het eerste uitgiftegesprek of eerste terhandstellingsgesprek genoemd.

Deze uitleg ontving u al vóór 2014, en na 1 januari 2014 blijft u die ook ontvangen.

In rekening brengen

Tot 2014 werd voor het berekenen van de kosten van uw medicijnen géén verschil gemaakt tussen de eerste uitgifte en vervolguitgiftes. De kosten voor het eerste uitgiftegesprek werden niet apart gespecificeerd.

Volgens de wet zijn de apotheken sinds 1 januari 2014 verplicht de kosten voor het eerste uitgiftegesprek apart in rekening te brengen. Op uw rekening of declaratieoverzicht ziet u dit eerste uitgiftegesprek voortaan dus apart vermeld.

Wanneer is sprake van eerste uitgifte?

Er is sprake van eerste uitgifte als u het medicijn niet eerder hebt ontvangen, of het medicijn met dezelfde werkzame stof en sterkte heeft u langer dan een jaar geleden voor het laatst gekregen, of als niet kan worden vastgesteld dat hetzelfde middel en sterkte in het afgelopen jaar aan u is verstrekt.